Hoitopaikoille ja hoitajille

Suomessa on yli 600 000 koiraa ja saman verran tai enemmän kissoja, ja lisäksi tietenkin joukko monia muita hoitoa tarvitsevia lemmikkejä. Yhä useammin omistajat etsivät lemmikeilleen osaavaa hoitajaa loman ajaksi, esim. koiran hoitoa. Lemmikkihoitoon.com tarjoaa hoidontarjoajalle mahdollisuuden tavoittaa enemmän lemmikinhoitoa tarvitsevia omistajia, koska täältä palvelut löytyvät samasta paikasta.

Julkaisemalla ilmoituksen Lemmikkihoitoon.com-sivustolla parannatte näkyvyyttänne niille ihmisille jotka etsivät koiranhoitajia, kissojen hoitajia ja muiden lemmikkien hoitajia. Yhä useampi esim. koiralleen hoitoa tarvitseva ihminen etsii sitä Internetistä. Tämä sivusto on olemassa sitä varten, että palvelun tarvitsijat kohtaavat palvelun tarjoajat, eli lemmikkien omistajat löytävät lemmikkien hoitopaikat ja hoitajat. Tästä pääsette sivulle Jätä oma ilmoitus.

Jos tulisi valita tärkein asia lemmikinhoidossa, se on vastuullisuus. Lemmikinhoitajana teillä on suuri vastuu, koska olette vastuussa elävästä, tuntevasta olennosta, joka merkitsee omistajalleen todella paljon. Kun ihminen jättää koiransa hoitoon, hän luottaa, että siitä pidetään hyvää huolta. Tarjotkaa hoitoa vain kun tiedätte hallitsevanne kyseisen eläimen hoidon ja teillä on tarpeeksi resursseja siihen. Koirien hoito, kissojen hoito ja muiden lemmikkien hoito on luottamustehtävä!

Tietoa ilmoituksen jättämisestä

Ilmoituksen voitte jättää Jätä oma ilmoitus -sivulla. Siellä olevaan lomakkeeseen jätätte yrityksestä tai itsestänne perustietoja ja omin sanoin voitte vapaasti kirjoittaa ilmoitustekstin, sekä liittää haluamanne kuvan. Lemmikkien hoitoa etsivä henkilö löytää ilmoituksenne sivuilla olevan hakutoiminnon avulla.

Ilmoitusta jättäessänne voitte valita mitä tietoja haluatte julkisesti näkyville ilmoitustekstinne lisäksi. Välttämättä ilmoitustiedoissa näkyvät vain sähköposti, paikkakunta ja teidän laatimanne ilmoitusteksti.

Ilmoituksestanne voi löytyä esim. seuraavia tietoja riippuen toimitteko yrityksenä vai yksityishenkilönä: Minkälaista lemmikinhoitopalvelua tarjoatte( koiranhoitoa, kissanhoitoa, muut lemmikit)? Hoitolan olosuhteiden kuvailua. Onko mahdollista tulla tutustumaan hoitolaan etukäteen? Tapahtuuko lemmikin hoito kotonanne vai oletteko valmis menemään myös lemmikin omistajien kotiin hoitamaan? Millaiset olosuhteet teillä on kotonanne hoitaa eläimiä? Minkälainen kokemus hoitolalla/hoitojalle on hoidettavista eläimistä? Onko teillä taustakoulutusta? Oletteko täysi-ikäinen? Mille ajalle voitte tarjota hoitoapua? Minkälaiset palvelut sisältyvät hoitoon ja kuinka paljon aikaa voitte viettää hoitoeläimen kanssa?

Laatikaa ilmoituksenne huolella sillä se on tärkein väline siinä millaisen ensivaikutelman hoitopaikkana tai hoitajana annatte hoitopaikkaa etsiville henkilöille.