Usein kysytyt kysymykset

Eläinten hoitoon, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä vastaamassa on ollut Lemmikkihoitoon.com-sivuston ylläpidon jäsen, joka on koulutettu eläintenhoitaja, klinikkaeläinhoitajaopiskelija ja koirien sekä kissojen hoitamisesta usean vuoden kokemuksen omaava henkilö.

K: Miten varmistan hyvän hoidon saamisen lemmikilleni?

V: Hoitajaa valittaessa on otettava monta asiaa huomioon. Sinun tulee varmistua hoitajan kyvystä huolehtia eläimestä ja siitä että se toteutuu käytännössä. Hoitajalla tulee siis olla tarpeeksi tietoa ja kokemusta eläimen hoidosta. Kysele paljon hoitajalta ja varmista hänen taitotasonsa omien tietojesi perusteella. Kysele myös muiden kokemuksia kyseisestä hoitajasta. Varmista että hoito järjestyy avoimesti, eikä sinulta salata mitään. Onko hoitopaikka asiallinen ja siisti? Onko eläimen hyvä olla siellä? Onko hoitajalla tarpeeksi aikaa eläimen huolehtimiseen ja seuranpitoon? On erittäin tärkeää että voit luottaa hoitajaan. Hoitajan tulee olla aidosti kiinnostunut eläimesi hoitamisesta ja sen hyvinvoinnista.

K: Mitä hyvä lemmikinhoito pitää sisällään?

V: Muun muassa seuraavat asiat ovat tärkeitä.

 • Lajintuntemus.
 • Huolenpito ja se että on oikeasti aikaa lemmikille. Kissaa tai koiraa ei hoidossa jätetä koko päiväksi yksin vaan sitä hoidetaan.
 • Hoitaja tuntee painavan vastuunsa elävästä perheenjäsenestä ja toimii sen mukaan eläimestä huolehtien. Eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava 24h!
 • Eläimen perustarpeista huolehditaan (kuten ruoka,raikas vesi, seura, siisti ympäristö, terveydenhoito, tarpeidentekomahdollisuus).
 • Eläimen käyttäytymisentuntemus. On tärkeää että hoitaja ymmärtää hoidettavaa eläintä ja osaa sen mukaan järjestää sille parhaan hoidon. Käyttäytymisentuntemus on välttämätöntä mm. jotta ei synny vaaratilanteita!
 • Tietämys eläimen terveydenhoidosta. Hoitajan tulee osata huomata sairauden merkit (esim. apaattisuus, syömättömyys, pienetkin muutokset voinnissa ja käytöksessä) ja olla varautunut esim. viemään lemmikki eläinlääkäriin tarvittaessa.
 • Omistajalla tulee olla hyvä mahdollisuus pitää yhteyttä hoitajaan hoidon aikana ja tiedustella eläimen vointia.
 • Omistajan tulee tietää missä ja miten eläintä hoidetaan.
 • Hoidossa olon jälkeen eläin on reipas ja hyvinvoiva. Eläimen kokema kohtelu näkyy aina eläimessä ja siitä miten eläin suhtautuu hoitajaan voit päätellä paljon.
 • Hoitaja pitää eläimistä! :)

K: Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon koiranhoidossa? Mitä koiranhoitajan ja omistajan on hyvä tietää jotta koiranhoito on mahdollisimman onnistunut?

V:

 • Kannattaa ajatella hoitotilannetta eläimen näkökulmasta. Tämä lähtöasetus voi ohjata koko hoitotapahtuman järjestämistä. Erityisesti on huomioitava koira yksilönä. Mistä juuri tämä koira pitää ja mistä se ei pidä? Koiranhoitajan tulee ymmärtää hoitokoiraa.
 • Ensivaikutelma hoitotapahtumasta on tärkeä. Samoin kuin ihmisillä, eläimilläkin ensivaikutelma hoitopaikasta ja hoitajasta ovat ratkaisevia jatkon kannalta. Jos alussa tapahtuu pelottava tilanne, niin koiralle jää se mieleen ja varjostaa jatkoa.
 • Rutiinit ja tutut asiat ovat tärkeitä kenelle tahansa. Mitä sinä ajattelisit jos sinut siirrettäisiin vieraaseen paikkaan vieraiden ihmisten luo eikä mikään muistuttaisi sinua kodista? Tämä tulee esille monella tavalla: oma peti ja omat tavarat muistuttavat kodista ellei hoito tapahdu kotona. Erityisesti koiralle on tärkeää kotoisa tuoksu ja vaikka isännän paita voi olla sille hyvä ottaa mukaan. Samantapaiset tapahtumat, ulkoiluajat ja ruokintatavat kuin tavallisestikin auttavat koiraa sopeutumaan. Ennenkaikkea tärkeää on, että koira tietää että siitä pidetään huolta ja että siitä välitetään.